درباره ما


نرم افزاری اسماعیلی

عرضه کننده نرم افزارهای آموزش و آزمون کامپیوتر

توجه : کلیه محصولات به صورت رایگان قابل دانلود و استفاده میباشند.

 

 

قابل استفاده در مدارس، منازل، هنرستان ها، مراکز آموزشی و کلیه آموزشگاههای کامپیوتر و حسابداری برای گروههای سنی مختلف
 
تمامی نرم افزارها قابل استفاده در محیط شبکه هستند و مراکز آموزشی با یک کامپیوتر بقیه کامپیوترهای شبکه را نیز به طور رایگان و خودکار رجیستر خواهند کرد و این قابلیت برای پکیج کامل محصولات نیز صادق است و مدارس با یک نسخه میتوانند در تمام کامپیوترهای شبکه استفاده نمایند.