محصولات ویژه

آخرین محصـولات

مرکز آزمون عادی دورآزمون ParsExam Test Center

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون تستی مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات 2019

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون عملی آنلاین Microsoft Word 2019

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون عملی آنلاین Microsoft PowerPoint 2019

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون عملی آنلاین Microsoft Access 2019

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون عملی فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون عملی آنلاین Microsoft Windows 7

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون عملی آنلاین Microsoft Windows 10

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

نرم افزار دورآزمون برای برگزاری آزمونهای عملی و تستی آنلاین

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون عملی آنلاین Microsoft Windows 8.1

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

حسابداری مالی پایاپای (رایگان)

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

نرم افزار تندتایپ (رایگان) FastType

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

برنامه نویسی پارس لوگو Smily ParsLogo

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

پکیج کامل محصولات سایت

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون عملی آنلاین Microsoft Windows 11

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون عملی آنلاین Microsoft Access 2021

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون عملی آنلاین Microsoft PowerPoint 2021

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون عملی آنلاین IE&Outlook 2021

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون عملی آنلاین Microsoft Excel 2021

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون عملی آنلاین Microsoft Word 2021

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون تستی مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات 2021

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون عملی آنلاین Microsoft Excel 2019

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون عملی آنلاین IE&Outlook 2019

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون تستی عمومی General Ticket

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون عملی آنلاین FastType

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

محیط مجتمع Smily Studio (رایگان)

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

مجموعه تصاویر Smily Clipart (رایگان)

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

کتابخوان دیجیتالی Smily eBook Reader

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

کنترل چک و حسابهای بانکی

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

کتابداری پاپیروس

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

مرورگر اینترنت Smily Explorer

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

ویرایش تصاویر Smily PhotoShop

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

بانک اطلاعاتی Smily Access

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

برنامه سازی و تولید محتوا Smily Visual ParsLogo

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

ارائه مطلب Smily PowerPoint

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

صفحه گسترده Smily Excel

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

حروفچینی و واژه پردازی Smily Word

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

مفاهیم شمارشی و ترسیم نمودار Smily Pictogram

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

نقاشی و پرکردن شکل ها Smily Paint

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید